Latvijas Ergonomikas Biedrība

 76. Latvijas Universitātes zinātniskā konference, sekcija “Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija”. Konference notika 2018. gada 23. februārī. Informācija šeit.

Vēlaties kļūt par LATVIJAS ERGONOMIKAS BIEDRĪBAS biedru? Vairāk informācija šeit.

Piedāvājam lekciju ciklus par ergonomikas pamatprincipiem Jūsu organizācijās. Vairāk informācija sadaļā Ergonomikas pakalpojumi

Vadlīnijas ergonomikas jomā piejamas šeit: Vadlīnijas

Jaunākās konferences Ergonomikas jomā

Iznākusi jauna grāmata: V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Arodveselība un riski darbā. 2015.

P