Master degree studies in work safety and expertise

Posted on Jun 16, 2013
Master degree studies in work safety and expertise

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

piedāvā kļūt par studentu profesionālajā maģistra studiju programmā

„Darba vides aizsardzība un ekspertīze”

Sagatavojam augsti kvalificētus, konkurētspējīgus un kompetentus speciālistus ar maģistra grādu darba aizsardzībā un profesionālo kvalifikāciju „Darba aizsardzības vecākais speciālists”.

Priekšrocības:

  • Piedāvājam mūsdienīgu izglītību radošā studiju procesā
  • 15 budžeta vietas
  • Iespēja iegūt stipendiju
  • Nodarbības notiek darbadienu vakaros un sestdienās
  • Augsti kvalificēta, labi motivēta un pieredzējusi akadēmiskā personāla komanda

Studiju programmas ilgums:

  • 4 semestri (2 gadi). Absolvējot šo studiju programmu, tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Darba aizsardzības vecākais speciālists”. Vairāk informācijas šeit: 4 semestri (2 gadi).
  •  2 semestri (1 gads). Absolvējot šo studiju programmu, tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā. Programma paredzēta studentiem, kuri jau ieguvuši 5. līmeņa augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā un vēlas iegūt maģistra grādu.

Papildus informācija:

Jelgavas iela 1, Rīga

Sekretāre: Vija Gutāne: vija.gutane@lu.lv

Programmas direktore: as. profesore Ženija Roja, e-pasts: Zenija.Roja@lu.lv

Papildus tālruņi uzziņām: 29739399

Pieteikšanās līdz 15.06.2016. Iestājpārbaudījums: 18.06.2016.