Latvian Ergonomics Society

NEW SEMINAR: Ergonomics and effective business management
(2nd of October, 2014)

in relation with European ergonomics month.

Seminar is organized in collaboration with Business Eficiency Association.

Seminar Programm details in latvian.

        
Dienas kārtība:
12:45 Ierašanās pasākumā
13:00 Atklāšana
13:05 BEA jaunumi
13:10 LEB jaunumi
13:15 Ergonomikas nozīme mūsdienu biznesā
Ženija Roja
13:30 Stress – riska faktors biznesa vidē. Ko darīt?
Ināra Roja
13:50 Ergonomiskas un drošības kultūra – efektīva biznesa veicināšana Dagnis Garais
14:15 Veselīga biznesa vide fizioterapeita skatījumā
Marika Briede
14:35 Darba vides piemērotība indivīdam. Darba efektivitātes kāpināšana, strādājot gudrāk un sev piemērotāk Ieva Krūmiņa
15:00 Kafija un diskusijas
15:30 Grupu darbs – praktiskā ergonomisko risku identifikācija un novērtēšana, vada Jeļena Mihailova
16:10 Grupu darba secinājumu prezentācija
16:40 Atzinumi
17:00 Noslēgums
Lecturers:

Ženija Roja, Dr.med., Eur.Erg., Latvijas Universitātes asoc.profesore, LEB prezidente

Ināra Roja, Dr.med., sertificēta ārste neiroloģe, starptautiski sertificēta ārste-hipnoterapeite

Dagnis Garais, Mg.sc., SIA Ventspils Nafta termināls bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultants

Marika Briede, Mg.sc., Arho Medicīnas Serviss valdes priekšsēdētāja, sertificēta fizioterapeite

Ieva Krūmiņa, SIA RHRT Vadītāja, Latvijas Universitātes doktorante

Jeļena Mihailova, Mg.sc., SIA ABB kvalitātes, vides un arodveselības eksperte

NEWS

New book (24th of April, 2014):

Henrijs Kalkis. Business Ergonomics Management. Riga: Gutenbergs Druka. 2014.

gramatas_vaks_gala_majas_lapa