2016. gada 19. maijā notika praktiskais seminārs par Stora Enso pieredzi ergonomikā un darba drošībā.