Vadlīnijas ergonomikas jomā:

1. Valdis Kaļķis, Ženija Roja, Henrijs Kaļķis.  ARODA ERGONOMIKA – CILVĒKS UN DARBS. 2010

2. Ženija Roja.  LĪDZDALĪBAS (PĀRSTĀVNIECĪBAS) ERGONOMIKAS NOZĪME ORGANIZĀCIJAS DARBINIEKU DARBA RĀDĪTĀJU UZLABOŠANĀ. 2012

3. Ergonomika = ceļš uz drošības uzturēšanu darbā. FEES 2011. gada ergonomikas mēnesis

4. Ergonomika – FEES 2012. gada ergonomikas mēnesis

5. Ergonomika – FEES 2013. gada ergonomikas mēnesis

6. Ergonomika – FEES 2013. gada ergonomikas mēnesis

7. Ergonomika un ar darbu saistītā stresa vadīšana 2014. – 2015.g. (Dr.med. Ž.Rojas sagatavota prezentācija par Eiropas Ergonomikas mēnesi un aktuālajām tēmām ergonomikā)

8. ERGONOMIKA DAŽĀDA VECUMA NODARBINĀTAJIEM 2016. – 2017. g. (Dr.med. Ž.Rojas un Dr.sc.admin. H. Kaļķa sagatavota prezentācija par Eiropas Ergonomikas mēnesi un aktuālajām tēmām ergonomikā)

Oktobris – Eiropas Ergonomikas mēnesis (EEM) ir ikgadēja kampaņa, kuras mērķis ir veicināt ergonomikas attīstību  Eiropā. EEM iniciatore ir Eiropas Ergonomikas biedrību Federācija (EEBF), kuras sastāvā ietilpst daudzu valstu nacionālās ergonomikas biedrības.

8. Ofisa Ergonomikas vadlīnijas

Aicinām iepazīties ar informatīvo materiālu, kas pārskatāmā veidā sniedz informāciju par ergonomikas principiem un risinājumiem, kurus nepieciešams ņemt vērā plānojot Jūsu biroju.

Vadlīnijas piedāvā uzņēmums ERGOLAIN DESIGN, SIA (Gunāra Astras iela 1c, Rīga, LV-1084, Latvija)
Tālr.: +371 67146424
Mob.: +371 26470834
info@ergolain.lv
http://www.ergolain.lv

Vadlīnijas ergonomisko risku novērtēšanai (pašlaik tiek pārstrādātas):

1. Slodzes galveno rādītāju metode

2. Ātrā ekspozīcijas kontroles metode (ĀEK)

3. NIOSH celšanas vienādojums