Ergonomikas pakalpojumi

Ergonomisko risku novērtēšana un speciālistu konsultācijas

Latvijas Ergonomikas Biedrība piedāvā profesionālu ergonomisko darba vietu analīzi un sertificētu speciālistu konsultācijas

 • Ergonomisko risku identificēšana darbavietās
 • Ergonomisko risku novērtēšana darbavietās, lietojot speciālās analīzes metodes
 • Preventīvo pasākumu izstrādāšana, lai nodrošinātu ergonomisku darba vidi
 • Individuālas konsultācijas par ergonomiskiem uzlabojumiem darbavietās
 • Ergonomiska dizaina veidošana darbavietās
 • Fizioterapeita vai ergoterapeita konsultācijas darbavietās
 • Psihologa vai psihoterapeita konsultācijas saistībā ar stresu un pārslodzi darbā
 • Darbinieku obligāto veselības pārbaužu (OVP) nepieciešamības noteikšana

Darba slodzes objektīvie mērījumi (pielietojot neinvazīvas metodes):

 • Stresa līmeņa mērījumi ar iekārtu Calmlink.
 • Rokas muskuļu spēka mērījumi ar dinamometra iekārtu.
 • Fiziskās slodzes noteikšana, izmantojot sirdsdarbības ritma mērīšanas iekārtu.
 • Muskuļu noguruma mērījumi ar iekārtu Myoton.

Praktisko nodarbību un darbagrupu organizēšana uzņēmējsabiedrībām, iestādēm un organizācijām

Lekciju cikls (1): Ergonomika biroja darbiniekiem

 • Darbs pie datora. Komforts vai diskomforts? Ergonomiskie risinājumi. Ergonomikas pamatprincipi. (20 min)
 • Praktiski atslodzes vingrinājumi mugurai, rokām, kājām, acīm, to praktiska demonstrācija, klausītāju iesaistīšana. (30 min)
 • Hronisks nogurums un izdegšana darba vidē. Ko darīt? Pašrelaksācijas paņēmieni. (45 min)

* Nodarbību vada kompetenti, sertificēti Eiropas speciālisti Ergonomikā (Eur.erg.), sertificēts fizioterapetis-ergoterapeits, starptautiski diplomēti speciālisti, ārsti.

Gurpas lielums: līdz 20 cilvēki

Lekciju cikls (2): Ergonomika fiziskā darba darītājiem – darbiniekiem:

 • Ergonomikas nozīme veselības veicināšanā darbā (15 min)
 • Praktiskā daļa ar demonstrēšanu, kā pareizi celt, stumt, vilkt un pārvietot smagas nastas (30 – 45 min)

1.    Ergonomikas pamatprincipi
2.    Smagumu pārvietošanas metodes, ievērojot ergonomikas pamatprincipus.
3.    Smagumu pārvietošanas palīglīdzekļi.

 • Darbs grupās, praktiski vingrinājumi: smagumu pārvietošana, ievērojot ergonomikas pamatprincipus (15 min)

* Nodarbību vada kompetenti, sertificēti Eiropas speciālisti Ergonomikā (Eur.erg.), sertificēts fizioterapetis-ergoterapeits, starptautiski diplomēti speciālisti, ārsti.

Gurpas lielums: 10 līdz 15 cilvēki

Lekciju cikls (3): Ergonomikas principi darbinieku veiktspējas uzlabošanā un konfliktu risināšanā

Mūsdienu konfliktu risināšana darba kolektīvā (30 – 90 min).

Darbinieku profesionālās veiktspējas uzlabošana (30 – 90 min).

* Nodarbību vada sertificēti kompetenču pilnveides treneri, koučinga speciālisti, ar prakstisku darba pieredzi konfliktu risināšanā organizācijās

Gurpas lielums: līdz 20 cilvēki

Lekciju cikls (4): Stresa menedžments un autogēnais treniņš

Praktiska nodarbība (ar klausītāju iesaistīšanu): stresa menedžments un autogēnais treniņš (30 – 45 min)

* Nodarbību vada sertificēta ārste neiroloģe un starptautiski sertificēta ārste hipnoterapeite

Gurpas lielums: līdz 20 cilvēki

Lekciju cikls (5): Ergonomika un organizāciju efektivitāte

Ergonomikas nozīme biznesa veicināšanā (30 min)

Ergonomika un LEAN (30 min)

Prakstiski piemēri / vingrinājumi ar dalībnieku iesaistīšanu, kā ieviest Ergonomikas pamatprincipus un uzlabot organizāciju vadības efektivitāti

* Nodarbību vada kompetenti, sertificēti Eiropas speciālisti Ergonomikā (Eur.erg.), biznesa un LEAN konsultanti, Latvijas universitāšu un augstskolu mācībspēki.

Latvijas Ergonomikas biedrība piedāvā arī šādas lekcijas pēc izvēles:

 • “Ergonomikas pamati”
 • “Ergonomikas loma mūsdienu mainīgajā darba vidē”
 • “Darbs pie datora. Komforts vai diskomforts?”
 • “Psihoemocionālā relaksācija”
 • “Hroniskā noguruma sindroms. Ko darīt? Praktiski piemēri.”
 • “Hronisks nogurums un izdegšana darbā. Ko darīt?”
 • “Stresa menedžments”
 • “Ergonomisko risku darbā praktiskās novērtēšanas metodes”
 • “Vardarbība un stress darbā. Ko darīt?”
 • “Skolu ergonomika”
 • “Mūsdienu ergonomika un agrīna darba rehabilitācija. Agrīnās rehabilitācijas nozīme muskuļu, skeleta un saistaudu slimību (MSSS) profilaksē”
 • “Fizioterapijas nozīme agrīnajā rehabilitācijā”
 • “Ergonomiskais dizains birojā. Praktiski risinājumi.”
 • “Ergonomika un psihoemocionālais stress darbā. Ko darīt? Autogēnais treniņš”
 • “Atslodzes vingrinājumi darba laikā. Praktiskā pielietošana. Demonstrējumi.”
 • “Praktiski atslodzes vingrinājumi mugurai, rokām, kājām, acīm, to praktiska demonstrācija, klausītāju iesaistīšana.”
 • “Ergonomikas nozīme biznesa veicināšanā”
 • “Ergonomika darbā – veiksmīga biznesa pamats”
 • “Lēmumu pieņemšana ētisku dilemmu gadījumos”
 • “Konfliktu vadība”
 • “Darba snieguma vadība”

Piedāvājam:

 • izstrādāt atslodzes vingrojumu kompleksu organizāciju dažādu profesiju darbiniekiem
 • izstrādāt ergonomiskās iejaukšanās (preventīvos) pasākumus
 • individuālas darbinieku konsultācijas par darbavietu ergonomisko iekārtojumu un to uzlabošanu

Nodrošināsim augsti kvalificētus docētājus un ekspertus:

 • Dr.med., Ženija Roja, LEB valdes priekšsēdētāja, Latvijas Universitāte, asoc. profesore, profesionālās maģistra studiju programmas “Darba vides aizsardzība un ekspertīze” direktore, sertificēta arodveselības ārste, Eiropas sertificēta ergonomiste (Eur. Erg.)
 • Dr.sc.admin. Henrijs Kaļķis, LEB valdes loceklis, Latvijas Universitātes docents, kompetents speciālists darba aizsardzībā, Eiropas sertificēts ergonomists (Eur. Erg.)
 • Ligita Landzmane, Dr.sc.admin. Mg.iur.; Mg.paed.karjeras konsultēšanā, konfliktu menedžmenta speciāliste
 • Dr.med., SPPA docente Ināra Roja, LEB biedre, Starptautiski diplomēta ārste-hipnoterapeite
 • Artis Ruiss, LEB biedrs, Sertificēts ergoterapeits
 • Mg.sc. Uldis Karlsons, LEB biedrs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • u.c.

Mūsdienu organizācijas efektivitātes un labklājības darbā paaugstināšanas novērtējums: LEAN audits

 • Esošās situācijas novērtēšana
 • Intervijas ar organizācijas vadību
 • Intervijas ar organizācijas darbiniekiem
 • Procesu zudumu analīze (t.sk. hronometrēšana u.c. metdoes)
 • Darba vietu un darba vides raksturojums, darba procesu novērtējuma rezultātu apkopošana
 • Iegūto aptauju un interviju datu analīze
 • Efektivitātes pasākumu noteikšana
 • LEAN metožu izvēles pamatojums

Mūsu pakaplojumus jau izmanto:

 • Kanādas vēstniecība Latvijā
 • AS Aldaris
 • SIA “Coca-Cola HBC Latvia”
 • AS “Cēsu Alus”
 • Abbott Laboratories Baltics SIA
 • VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
 • L `oreal Baltic SIA
 • AS “Latvijas Valsts Meži”
 • SIA ABB
 • DS Smith Packaging Latvia, SIA
 • u.c.

Par pakalpojumu iespējām un praktisko mācību-lekciju nodarbībām Jūsu uzņēmuma darbiniekiem, lūdzu, sazinieties ar mums:

E-pasts: info@ergonomika.lv

My New Stories